Högkvalitativa fönsterfilmer med millimeterprecision

Returnering och återbetalning

Senast reviderad: 01.11.2014

 

Frånträdelserätt

Du har rätt att frånträda detta kontrakt inom 14 dagar utan att behöva ange något skäl.

Frånträdelseperioden upphör att gälla 14 dagar från den dag du, eller en tredje part annan än leverantören och utsedd av dig, tar varorna i besittning.

För att utöva rättigheten till frånträdande måste du informera oss (Sascha Syrzisko, Stock 21, 47918 Tönisvorst, Tel.: +49 . (0)2156 . 914 22 90, Fax: +49 . (0)2156 . 914 22 99, Email: info@windowfilms-online.com) om ditt beslut att frånträda det här kontraktet genom ett tydligt meddelande (t.ex. brev skickat via post, fax eller e-post). Du kan använda det bifogade frånträdelseformuläret, men det är inte obligatoriskt.

För att möta tidsfristen för frånträdelse måste du skicka ditt meddelande gällande att du vill använda dig av rätten av frånträdelse innan frånträdelseperioden har upphört.

Frånträdelsens verkan

Om du frånträder det här kontraktet kommer vi att återbetala alla inbetalningar som vi har fått från dig, inklusive leveranskostnader (med undantag av tilläggsavgifter som tillkommit på grund av att du har valt en leveranstyp som inte är den billigaste typen av standardleverans som vi erbjuder), utan otillbörliga dröjsmål och i alla fall inte senare än 14 dagar från den dag då vi informerades om ditt beslut att frånträda det här kontraktet. Återbetalningen kommer att genomföras med samma betalningssätt som du använde vid den ursprungliga inbetalningen, om du inte uttryckligen har valt ett annat betalningssätt; i sådana fall kommer du inte att ådraga dig några ytterligare avgifter på grund av sådan återbetalning. Vi kan komma att hålla inne återbetalningen tills vi har fått tillbaka varorna eller tills du har lämnat bevis på att du har skickat tillbaka varorna; vilkendera som sker först.

Du måste skicka tillbaka varorna eller överlämna dem till oss utan otillbörligen försening och i alla fall inte senare än 14 dagar från den dag då du meddelade oss om din frånträdelse från det här kontraktet. Tidsfristen uppfylls om du skickar tillbaka varorna innan 14-dagarsperioden har löpt ut. Du måste själv stå för direktkostnaden för tillbakasändning av varorna. Du ansvarar enbart för den värdeminskning som skett för produkterna på grund av hantering utöver det som är nödvändigt för att kunna upprätthålla varornas natur, egenskaper och funktioner.

Rättigheten till annulering kan ej tillämpas

Rättigheten till annulering gäller inte för kontrakt för varor som inte är färdigtillverkade och för produktion där kunden måste göra ett individuellt val eller en individuell specificering eller som är anpassade till kundens individuella krav.

 

Frånträdelseformulär

(fyll endast i och skicka tillbaka det här formuläret om du vill frånträda kontraktet)

- Till
Sascha Syrzisko
Stock 21
47918 Tönisvorst / Germany

Fax: +49 . (0)2156 . 914 22 99
Email: info@windowfilms-online.com

- Jag/vi (*) meddelar härmed att jag/vi (*) frånträder mitt/vårt (*) försäljningskontrakt för följande varor (*)/för tillhandahållandet av följande tjänst (*),

- Beställd den (*)/mottagen den (*),

- Namn på kund(er),

- Adress till kund(er),

- Underskrift för kund(er) (endast om detta formulär inrapporteras på papper),

- Datum

___________
(*) Ta bort på lämpligt sätt.