Högkvalitativa fönsterfilmer med millimeterprecision

Allmänna villkor 

1. Allmän information  
Alla prisuppgifter, varor och tjänster på Windowfilms-online omfattas uteslutande av följande AGB (allmänna villkor). När en köpare har gjort en beställning förkunnar denne att han/hon godkänner det här kontraktets grundvalar. Avvikelser och muntliga avtal är endast giltiga tillsammans med en skriftlig bekräftelse.

2. Beställning/leverans 
Försäljningskontraktet gäller efter att beställningen har godkänts. Godkännandet av beställningen är muntlig, skriftlig eller sker genom verkställandet av beställningen. Leveransen är beroende av att vi får varorna i tid och på rätt sätt. Kompensation för skador omfattas ej. Vi är berättigade till delleveranser och sammanslagning av flera beställningar till samma adress.  

3. Priser  
Våra erbjudanden kan komma att ändras och är icke bindande. Priserna är standardpriser inklusive moms (19 %) utöver fraktkostnader.

4. Betalningsvillkor 
 
Våra fakturor kan betalas i förskott med kontanter vid leverans eller via PayPal. Om varorna inte godkänns för betalning vid levarans kommer vi att debitera avgifterna för levaransbetalning separat.

5. Fel  
Uppenbara fel, felstavningar och tryckmisstag samt felberäkningar som inträffar i samband med skapandet av ett erbjudande eller inom den tid tar för beställningen att bekräftas är icke bindande för oss.

6. Kontraktets färdigställande
  
Kontraktet börjar gälla när Windowfilms-online godkänner kontraktet som ingås med kunden när denne gör en beställning via en skriftlig beställningsbekräftelse. När man beställer från nätbutiken kommer ett bekräftelsemeddelande att skickas via e-post som innehåller kundens inlämnade uppgifter samt Windowfilms-onlines bankuppgifter.

7. Datasekretess 
 
All personlig information behandlas konfidentiellt. Den information som krävs för affärstransaktioner sparas i enlighet med villkoren i dataskyddslagen och lagen för informations- och kommunikationstjänster. Vid bearbetning av beställningar kan information föras vidare till företag som är anslutna till Windowfilms-online (t.ex. postorderföretag som hanterar leveransen, banker som sköter betalningsförfarandet), men endast nödvändig information kommer att överföras. Rättighet till information och rättighet till korrigering, blockering och borttagande av information som sparats i en av våra filer existerar. Om så är fallet, var god skicka ett brev, fax eller e-postmeddelande till info(at)windowfilms-online.com.

8. Rätt till annulering och returnering/byte
  

Rätt till frånträdande

Du har rätt att frånträda detta kontrakt inom 14 dagar utan att behöva ange något skäl.
Frånträdelseperioden upphör att gälla 14 dagar från den dag du, eller en tredje part som inte är den samma som leverantören och som har utsetts av dig, tar varorna i besittning.
För att nyttja rättigheten till frånträdande måste du informera oss (Sascha Syrzisko, Stock 21, 47918 Tönisvorst , Tel.: +49 . (0)2156 . 914 22 90, Fax: +49 . (0)2156 . 914 22 99, Email: info@windowfilms-online.com) om ditt beslut att frånträda det här kontraktet genom ett tydligt meddelande (t.ex. brev skickat via post, fax eller e-post). Du kan använda det bifogade frånträdelseformuläret, men det är inte obligatoriskt.
För att möta tidsfristen för frånträdelse måste du skicka ditt meddelande gällande att du vill använda dig av rätten till frånträdelse innan frånträdelseperiodens upphörande. 

Frånträdelsens verkan

Om du frånträder det här kontraktet kommer vi att återbetala alla inbetalningar som vi har fått från dig, inklusive leveranskostnader (med undantag av tilläggsavgifter som tillkommit på grund av att du har valt en leveranstyp som inte är den billigaste typen av standardleverans som vi erbjuder), utan otillbörliga dröjsmål och inte senare än 14 dagar från den dag då vi informerades om ditt beslut att frånträda det här kontraktet. Återbetalningen kommer att ske med samma betalningssätt som du använde vid den ursprungliga inbetalningen, om du inte uttryckligen har valt ett annat betalningssätt; du kommer inte i sådana fall att ådraga dig några ytterligare avgifter på grund av sådan återbetalning. Vi kan komma att hålla inne återbetalningen tills vi har fått tillbaka varorna eller tills du har lämnat bevis på att du har skickat tillbaka varorna; vilkendera som sker först.

Du måste skicka tillbaka varorna eller överlämna dem till oss utan otillbörligen försening och i alla fall inte senare än 14 dagar från den dag då du meddelade oss om din frånträdelse från det här kontraktet. Tidsfristen uppfylls om du skickar tillbaka varorna innan 14-dagarsperioden har löpt ut. Du måste själv stå för direktkostnaden för tillbakasändning av varorna. Du ansvarar enbart för den värdeminskning som skett för produkterna på grund av hantering utöver det som är nödvändigt för att kunna upprätthålla varornas natur, egenskaper och funktioner.

9. Förbehåll för äganderätt och inlämnande av klagomål  
Varorna som ska levereras förblir egendom tillhörande Windowfilms-online till dess att alla ansvarsskyldigheter från kundens sida har fullbordats i samband med att affärer har ingåtts med Windowfilms-online.

10. Garanti
    
Vi utfärdar en garanti på 2-10 år. Du hittar information i respektive produktbeskrivning. I händelse av defekter som uppstått på grund av olämplig rengöring eller fel passform på varorna (t.ex. film) kan inget anspråk göras på garantin. Defekter och brister på våra varor måste rapporteras till Windowfilms-online senast 10 dagar efter leverans. Varor ska inte tas emot i händelse av uppenbara defekter. Om de levererade varorna har tillverkningsfel, kommer de att repareras eller ersättas på sådant sätt som anses lämpligt av Windowsfilms-online.

11. Ansvarsfriskrivning  
Vi ansvarar inte för trasigt glas eller andra skador som inträffar efter täckning med film eller färg. Alla uppskattade kostnader är uttryckligen exkluderade. Vår teknikinformation hänvisar till icke-bindande tillverkningsriktlinjer.